BASECAMP vzw
Ten Bos 55
9320 Erembodegem (Aalst)

0032 (0) 485 698 916
info@basecampvzw.be

Veiligheid

Tijdens alle activiteiten van Basecamp vzw dragen we de verschillende aspecten van veiligheid hoog in het vaandel. Er is immers geen marge voor risico’s. Veiligheid vormt dan ook een zeer belangrijk onderdeel van de algemene werking en van de basisopleiding.

Als een van de eerste verenigingen zonder winstoogmerk werkt Basecamp vzw op hoog niveau aan de veiligheid van haar deelnemers, monitoren en medewerkers. Zij lieten zich daarbij inspireren door het veiligheidsbeleid van The Outsider. The Outsider is voor Basecamp vzw een voorbeeld van professionaliteit, veiligheid en transparantie.

Om dit op een degelijke en professionele manier te kunnen verwezenlijken, is er binnen Basecamp vzw een veiligheidscomité opgericht. Dit veiligheidscomité werkte een veiligheidsbeleid uit voor de werking van Basecamp vzw. In samenwerking met Sport Institute Europe werkten ze ook het risicomanagementsysteem uit en waken ze over de uitvoering hiervan.

We verwachten van onze monitoren, van bij de start, dat ze zich bewust worden van alle veiligheidsaspecten en ze daarbij een verantwoordelijke houding kunnen voor de dag leggen tijdens activiteiten. Het veiligheidsbeleid is van toepassing voor alle monitoren en medewerkers van Basecamp vzw. Zij die hieraan zondigen , werken op eigen verantwoordelijkheid en zullen geëvalueerd worden op hun werking.

Het veiligheidsbeleid is geen eenmalig werkstuk. Dit wordt doorheen het jaar intern en extern geëvalueerd en bijgestuurd. Basecamp vzw beoogd een transparante werking. Wij communiceren graag naar al onze deelnemers over de inspanningen die wij, als buitensportorganisatie, moeten leveren, om zo een veilige werking te kunnen garanderen. Het volledige risicomanagementsysteem is in te kijken op ons secretariaat.